KONSULTACJE PEDIATRYCZNE Z POWODU INFEKCJI:

- w dni powszednie                                       100 zł

 (rodzeństwo 160zł)

- w soboty                                                        130 zł

  (rodzeństwo 220 zł)

  - w niedziele i święta    150 zł


BILANS ZDROWIA, WIZYTA PATRONAŻOWA

150 zł

(termin prosimy ustalać telefonicznie z uwagi na dłuższy czas trwania wizyty) 

 

KONSULTACJE NEFROLOGICZNE: 

- w dni powszednie                                      150 zł

 

 

 

 

 

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:  

- konsultacja 60 min                                      100 zł

- psychoterapia indywidualna 50 min      100 zł

- psychoterapia rodzinna 60 min               130 zł