O MNIE

W 2007 roku rozpoczęłam specjalizację w dziedzinie pediatrii w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dziecięcj pod kierownictwem pani prof. dr n. med. Aldony Siwińskiej. W trakcie 5 - letniego programu specjalizacji brałam udział w wielu stażach i kursach, pełniłam liczne dyżury lekarskie,a po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w 2012 roku uzyskałam tytuł specjalisty pediatry.

 

Następnie rozpoczęłam specjalizację z zakresu nefrologii ogólnej (obejmującej również schorzenia dorosłych) pod kierownictwem pani prof. dr hab. n. med. Danuty Ostalskiej – Nowickiej. Specjalizację zakończyłam Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w 2015 roku, a w 2016 roku Egzaminem z zakresu nefrologii dziecięcej.

 

W codziennej praktyce lekarskiej zajmuję się schorzeniami typowymi dla wieku dziecięcego, jak infekcje dróg oddechowych, w tym zapalenia oskrzeli i płuc, alergie, biegunki, wysypki i diagnostyka gorączek. Przeprowadzam też bilanse zdrowia i badania noworodków.

 

Z zakresu nefrologii dziecięcej zajmuje się leczeniem zakażeń i wad wrodzonych układu moczowego, moczenia dziennego i nocnego, chorób kłębuszków nerkowych, w tym zespołów nerczycowych i nefropatii w przebiegu zespołu Schonleina - Henocha. 

 

Prowadzę również działalność naukową. W 2012 roku pod kierownictwem Pana prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieji uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę „Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci”. Praca ta otrzymała wyróżnienie rektora (http://www.wbc.poznan.pl/Content/234353/index.pdf). Publikowałam liczne artykuły o tematyce związanej z nefrologią i nadciśnieniem tętniczym w polskich i zagranicznych pismach naukowych. Brałam udział w licznych konferencjach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

 

Moja praca to część mnie samej. Lekarzem chciałam być od zawsze i konsekwentnie dążyłam do celu. Jednak sama teoria i książki to nie wszystko. Bycie lekarzem to praca z ludźmi, to codzienne analizowanie każdego przypadku z osobna.

 

 

DYPLOMY I CERTYFIKATY

Dyplom nadania tytułu

specjalisty pediatry

Dyplom nadania tytułu

doktora nauk medycznych

Dyplom nadania tytułu

specjalisty nefrologa