O MNIE

W 2007 roku rozpoczęłam specjalizację w dziedzinie pediatrii w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dziecięcj pod kierownictwem pani prof. dr n. med. Aldony Siwińskiej. W trakcie 5 - letniego programu specjalizacji brałam udział w wielu stażach i kursach, pełniłam liczne dyżury lekarskie,a po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w 2012 roku uzyskałam tytuł specjalisty pediatry.

Następnie rozpoczęłam specjalizację z zakresu nefrologii ogólnej (obejmującej również schorzenia dorosłych) pod kierownictwem pani prof. dr hab. n. med. Danuty Ostalskiej – Nowickiej. Specjalizację zakończyłam Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w 2015 roku.

W Klinice Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego w Poznaniu zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem zakażeń i wad wrodzonych układu moczowego, moczenia dziennego i nocnego, zaburzeń kłębuszków nerkowych, w tym zespołów nerczycowych, nefropatii toczniowych, zespołu Schonleina - Henocha oraz nadciśnieniem tętniczym u dzieci i młodzieży. Prowadzę pacjentów z niewydolnością nerek, również w stadium schyłkowym wymagającym dializ otrzewnowych lub hemodializ. W ramach diagnostyki wykonuję biopsje nerek oraz usg układu moczowego. Od 2014 pracuje w przyklinicznej Poradni Nefrologicznej.

Ponadto zajmuję się także schorzeniami typowymi dla wieku dziecięcego, jak zapalenia oskrzeli i płuc, alergie, biegunki. Pracując w szpitalnej Izbie Przyjęć  mam do czynienia z całym zakresem chorób wieku dziecięcego, od okresu noworodkowego do 18 roku życia.

Prowadzę również działalność naukową. W 2012 roku pod kierownictwem Pana prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieji uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę „Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci”. Praca ta otrzymała wyróżnienie rektora (http://www.wbc.poznan.pl/Content/234353/index.pdf). Publikowałam liczne artykuły o tematyce związanej z nefrologią i nadciśnieniem tętniczym w polskich i zagranicznych pismach naukowych. Brałam udział w licznych konferencjach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.


Moja praca to część mnie samej. Lekarzem chciałam być od zawsze i konsekwentnie dążyłam do celu. Jednak sama teoria i książki to nie wszystko. Bycie lekarzem to praca z ludźmi, to codzienne analizowanie każdego przypadku z osobnaDYPLOMY I CERTYFIKATY

Dyplom nadania tytułu

specjalisty pediatry

Dyplom nadania tytułu

doktora nauk medycznych

Dyplom nadania tytułu

specjalisty nefrologa